ZS nr 4 w Tomaszowie MazowieckimUWAGA KONKURS!!!


Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Wzorowa łazienka”, którego organizatorem i sponsorem jest firma Domestos.

Uczestnictwo w programie to przede wszystkim konkurs, który polega na wykonaniu prac plastycznych ilustrujących graficznie hasło „Wzorowa łazienka”, a następnie w formie elektronicznej umieszczeniu ich w galerii szkolnej znajdującej się na stronie internetowej konkursu.

Główna nagroda to remont łazienki, a dla 200 wyróżnionych szkół roczny zapas produktów firmy Domestos. Ostateczne miejsce
w rankingu zależy od ilości głosów oddanych na galerię szkoły. Głosować można 1 raz dziennie do 30 listopada za pośrednictwem poczty e-mail lub facebook. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 1100 punktów, co daje nam 110 miejsce.

Potrzebujemy jak największej ilości głosów, dlatego zachęcamy uczniów, pracowników oraz wszystkich przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 10 do głosowania na galerię naszej szkoły.


Oddaj głos na naszą szkołę... www.wzorowalazienka.pl/galeria/2424
ZAKRĘCENI NA EKOLOGIĘ!!!


W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowane w naszej szkole zadanie pn. „Zakręceni na ekologię – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
w Zespole Szkół nr 4”. Program refundowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zaplanowane działania będą obejmowały dwa obszary priorytetowe:

1. Ochrona bioróżnorodności i funkcje ekosystemów
z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego.
2. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Program obejmuje uczniów I i II etapu edukacyjnego, w ramach którego dzieci będą brały udział w licznych zajęciach terenowych, warsztatach prowadzonych przez pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Źródła” z Łodzi, wycieczkach, m. in. do Arboretum
w Rogowie, do geotermii w Uniejowie, do kopalni i oczyszczalni
w Bełchatowie, do parków krajobrazowych województwa łódzkiego, czy do Palmiarni i Experymentarium w Łodzi. Uczniowie będą mogli sprawdzać swoją wiedzę i zdolności plastyczne w licznych konkursach o tematyce ekologicznej oraz promującej nasz region.
W ramach projektu szkoła wzbogaci się o liczne środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią zajęcia ekologiczne prowadzone z dziećmi.

Zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej uczniów pozwalając im spojrzeć na problemy ekologii pod szerszym kątem oraz dostrzec różne możliwości jej ochrony. Ważną cechą projektu jest możliwość przeniesienia zdobytej przez uczniów wiedzy i wrażliwości ekologicznej do swoich rodzin i rozbudzenia świadomości ekologicznej osób dorosłych.Wizytówką i atrakcją turystyczną naszego miasta są Niebieskie Źródła, a lokalne tradycje trzeba podtrzymywać i rozwijać. W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół nr 4 również pojawiły się tryskające świeżą wodą dwa źródełka. Nie jest to co prawda zjawisko geologiczne ani geotermalne, tylko akcja zainicjowana przez Panią wiceprezydent Zofię Szymańską oraz Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim. Można już powiedzieć , że te ujęcia wody pitnej stały się wizytówką i atrakcją „turystyczną” naszej szkoły. Warto dodać, że woda w naszych źródełkach jest bardzo dobrej jakości
i może być spożywana przez dzieci. To zdrowa i ekologiczna alternatywa dla słodkich soków i napojów. Jak wynika z naszych dotychczasowych obserwacji, woda ze źródełek cieszy się wśród uczniów wielkim zainteresowaniem, ale nie można się temu dziwić, bo to samo zdrowie, a do tego urządzenia mają ładna formę i praktyczną konstrukcję.

Jesteśmy dumni, że to w Zespole Szkół nr 4 pojawiły się pierwsze
w naszym mieście tego typu urządzenia, bo to sprawdzone
i funkcjonujące z powodzeniem od wielu lat w Europie
i na świecie rozwiązania.Serdecznie zapraszamy do krytej pływalni!

Pływalnia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00 - 22.00,
sobota, niedziela i święta w godz. 8.00 - 22.00

Kontakt telefoniczny 447236710

Siłownia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.30 - 20.30
sobota, niedziela w godz. 9.00 - 14.00


Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej
link

Data / Czas


Aktualności 2016->Basen Złota Rybka